יום חמישי, 16 באוגוסט 2012

שבת שלום | פרשת ראה + זמני השבת


בס"ד
טוב חברים כמו כן שבוע אני שולח אליכם את פרשת השבוע , השבוע אנחנו במוצ"ש נכנסים באהבה לחודש אלול ולתחילת הסליחות לספרדים, כמו כן בנימה אופטימית זאת
אני מבקש שאת הפרשה הזאת תקראו לרפואתה של מאי ליהן בת איילת בכל הכוונות ולרפואתן של דניאלה בת חווה ואפרת הנצי גלית בת אסתר.
                                                           


כמו כן לכל השואלים נפתח קישור למי שרוצה לתרום לזיכוי הרבים על מנת שבע"ה נוכל להעלות בקרוב אתר לזיכוי הרבים , הלכות יומיות , הוצאת עלונים ועוד..

קישור לעמוד התרומות:

לעמוד התרומות אין צורך בכרטיס אשראי התרומה תיהיה דרך חשבון הטלפון שלכם.

תודה כל מי שתרם עד עכשיו ויתרום מעכשיו לזיכוי הרבים.

ממני באהבת ה'
גילעד הדרי


פרשת השבוע ראה
פרשת ראה, היא פרשת השבוע הרביעית בספר דברים. היא מתחילה בפרק י"א פסוק כו ומסתיימת בפרק ט"ז פסוק יז.

נושאים בפרשה
הפרשה, עוסקת בפירוט המצוות שיחייבו את עם ישראל אחרי הכניסה לארץ. אחרי פתיחה קצרה על האפשרות שניתנה לעם ישראל לבחור בין ברכה (קיום המצוות) וקללה (אי קיומן), מתחילה התורה בסקירת המצוות, סקירה שתימשך גם בפרשות הבאות:

 • השמדת העבודה הזרה מארץ ישראל
 • ריכוז עבודת ה' במקום אחד שייבחר בעתיד, והעלאת הקרבנות והמעשרות לשם
 • היתר אכילת "בשר תאווה" - בשר שנאכל לשם הנאה ולא למטרות דתיות - בכל מקום, ואיסור על אכילת הדם
 • אזהרות מפני נביא שקר, מסית ומדיח; דיני עיר הנידחת
 • פירוט החיות המותרות והאסורות באכילה
 • מצוות מעשר; מצוות שמיטת כספים; דיני עבד עברי
 • שלוש רגלים ומצוות עלייה לרגל

הפטרה
ההפטרה של פרשת ראה היא השלישית בסדרת הפטרות שבע דנחמתא. מפטירים בספר ישעיהו, מפרק נ"ד פסוק יא ("עֲנִיָּה סֹעֲרָה") עד פרק נ"ה פסוק ה. בשנים מסוג בשז, גכז והכז, פרשת ראה נקראת בראש חודש אלול היוצא בשבת וביום ראשון ועל כן נהוג לקרוא את הפטרת "השמים כסאי" במקום ההפטרה הרגילה של פרשת ראה. בשנים אלו ישנם הקוראים את ההפטרה של ראה יחד עם הפטרת פרשת כי תצא‏.

הקדמה של חודש אלול
אלול הוא החודש השנים עשר, המסיים את השנה בלוח העברי. ולכן במסורת היהודית הוא נחשב לחודש של חשבון נפש על השנה שעברה והכנה לקראת השנה החדשה והימים הנוראים* הפותחים אותה. ומכאן המנהג להתחיל באמירת סליחות בחודש אלול: בעדות המזרח מתחילים לומר סליחות למחרת ראש חודש אלול, ובקהילות אשכנז – במוצאי השבת שלפני ראש השנה.** את הסליחות אומרים בבית הכנסת במרבית הקהילות בימי החול בלבד (ולא בשבתות). במהלך כל חודש אלול, אחרי תפילת שחרית (תפילת הבוקר), נוהגים לתקוע בשופר, כדי לעורר את האנשים לסליחה לקראת הימים הנוראים.

מה הן הסליחות
הסליחות הן תפילות מיוחדות הנאמרות בבית הכנסת בימי החול (בלבד) בחודש אלול (כמוסבר בקטע הקודם) ובעשרת הימים הראשונים של חודש תשרי. את הסליחות אומרים בשעות הלילה או בבוקר, לפני תפילת שחרית (תפילת הבוקר).
הסליחות כוללות קטעי תפילה, פסוקים ופיוטים* העוסקים בבקשת סליחה על חטאים ובהבעת חרטה על התנהגות לא ראויה, והם כוללים בקשה לאלוהים לזכות ברחמיו ובסליחתו. בקשה זו לרחמים ולסליחה מבוססת על מידות הרחמים של ה', שאותן מזכיר המתפלל פעמים אחדות במהלך הסליחות על-פי הכתוב בספר שמות (פרק לד פס' 6-7):**
" ה', ה' אֵל רחום וחנון, ארך אפיים*** ורב חסד ואמת.
נוצר (=שומר) חסד לאלפים, נושא (=סולח) עוון ופשע וחטאה…"
לאחר אמירת פסוקים אלה מבקש המתפלל: "סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו, כי אתה אדוני טוב וסלח [וסלחן] ורב חסד …".
המנהג להזכיר את מידות הרחמים של האֵל בסליחות הוא מנהג עתיק, המופיע כבר בתלמוד הבבלי (שנכתב לפני 1,500 שנה בערך). מאז תקופת התלמוד נוספו לסליחות פיוטים שונים העוסקים בהודאה בחטאים ובבקשת סליחה ורחמים. הפיוטים נכתבו בדרך כלל בחרוזים עם פזמון חוזר. פיוטים רבים מבוססים על שיטת האקרוסטיכון: האותיות הראשונות של כל שורה יוצרים צירוף בעל משמעות: אותיות הא"ב, שמו של מחבר הפיוט ועוד.
בסליחות מזכירים את זכויותיהם של אבות האומה – אברהם, יצחק ויעקב – ומבקשים שזכויות אלה יסייעו גם לנו, כצאצאי האבות. יש גם קטעי סליחות המזכירים את הצרות והרדיפות של עם ישראל בתקופת הגלות, וכוללים בקשה לרחמים ולישועה.
תל אביב
חיפה
באר שבע
אילת
ירושלים
כניסת השבת
19:01
18:52
18:59
18:48
18:45
צאת השבת
19:59
20:00
19:58
19:54
19:57

יום חמישי, 2 באוגוסט 2012

שבת שלום | פרשת ואתחנן + זמני השבת


בס"ד
טוב חברים יקרים לפני שבת קודש אני רוצה להקדיש את דברי הקודש האלו לרפואת: מאי ליהן בת איילת , דניאלה בת חווה ,  אפרת הנצי גלית בת אסתר ושגית כהן בת בלה

                                                                       [פרשת ואתחנן]

פרשת השבוע – ואתחנן
פרשת ואתחנן היא פרשת השבוע השנייה בספר דברים. היא מתחילה בפרק ג' פסוק כג ומסתיימת בפרק ז' פסוק יא. בפרשה 118 פסוקים.
את פרשת ואתחנן קוראים לעולם בשבת שאחרי תשעה באב, ועל שם ההפטרה שלה שבת זו נקראת "שבת נחמו".

נושאים בפרשה
בפרשה מסיים משה את הנאום הראשון שנשא לפני מותו (הנאום ההיסטורי) ופותח בנאום השני (נאום המצוות).
בסיום הנאום הראשון:
 • האיסור על משה להיכנס לארץ ישראל והעברת ההנהגה ליהושע
·         אזהרה על שמירת המצוות והזכרת מעמד הר סיני
·         משה מזהיר את העם שאם לא ישמרו את המצוות יתחייבו גלות
·         אזכור ראשון של מושג התשובה
·         חתימת הנאום ההיסטורי - הנסים שעשה אלוהים לישראל ומשמעותם הדתית

בין סיום הנאום הראשון ותחילת הנאום השני מסופר כיצד הבדיל משה שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי.
בנאום השני - נאום המצוות:
 • חזרה על עשרת הדברות
 • פרשת שמע ישראל - יסודות האמונה וזכירתם
 • אזהרה על השמדת עבודת האלילים בארץ ישראל

הפטרה
מכיוון שאת פרשת ואתחנן קוראים בשבת שאחרי תשעה באב, ההפטרה פותחת סדרה של שבע הפטרות העוסקות בנבואות נחמה ונקראות שבע דנחמתא. בהפטרת ואתחנן קוראים בספר ישעיהו פרק מ', מפסוק א עד פסוק כו (התימנים מוסיפים את פסוק כז, ואת פסוק יז בפרק מ"א). על שם פתיחתה, "נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם", נקראת ההפטרה הפטרת "נחמו".תל אביב
חיפה
באר שבע
אילת
ירושלים
כניסת השבת
19:14
19:06
19:12
19:00
18:58
צאת השבת
20:14
20:15
20:12
20:08
20:12כל דברי הקודש בבבלוג הם לרפואת מאי ליהן בת איילת ואפרת הנצי גלית בת אסתר